Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική Μετάφραση

Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική Μετάφραση
Το μεταφραστικό μας γραφείο διατηρεί αυστηρά τα υψηλά πρότυπα στην οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική μετάφραση.

Παρέχουμε Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική Μετάφραση για: (αναλύσεις, ισολογισμοί, οικονομοτεχνικές μελέτες, συμφωνητικά, συμβόλαια, βεβαιώσεις, χρηματιστηριακά, εκθέσεις λογιστών, τραπεζικά, συμβόλαια, τιμολόγια, διασαφήσεις εισαγωγής, δελτία αποστολής, παραγγελίες, εργατικές συμβάσεις, φορολογικά, εκθέσεις χαρτοφυλακίου, αμοιβαία, παράγωγα)

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της Οικονομικής, Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής μετάφρασης περισσότερο από 40 χρόνια και είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και EN ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.

Information

Η  ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε όντας στην πρωτοπορία ξεχωρίζει ακόμη μια φορά καθώς είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.