Οικονομική Μετάφραση

Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική Μετάφραση
Το μεταφραστικό μας γραφείο διατηρεί αυστηρά τα υψηλά πρότυπα στην οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική μετάφραση.
Image
Παρέχουμε Οικονομική, Εμπορική και Χρηματοοικονομική Μετάφραση για: (αναλύσεις, ισολογισμοί, οικονομοτεχνικές μελέτες, συμφωνητικά, συμβόλαια, βεβαιώσεις, χρηματιστηριακά, εκθέσεις λογιστών, τραπεζικά, συμβόλαια, τιμολόγια, διασαφήσεις εισαγωγής, δελτία αποστολής, παραγγελίες, εργατικές συμβάσεις, φορολογικά, εκθέσεις χαρτοφυλακίου, αμοιβαία, παράγωγα)
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της Οικονομικής, Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής μετάφρασης περισσότερο από 40 χρόνια και είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και EN ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.

Βρήκατε τη Μετάφραση που χρειάζεστε;

Information

Η  ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε όντας στην πρωτοπορία ξεχωρίζει ακόμη μια φορά καθώς είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.