Τεχνική Μετάφραση

Εδώ και πολλές δεκαετίες προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής μετάφρασης σε αρκετές διακεκριμένες τεχνικές εταιρείες. Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικών κειμένων όπως για εγχειρίδια χρήσης, για το τεχνικό μέρος όλων των συμβάσεων έργου καθώς και για το σύνολο ενός τεχνικού έργου.
Image
Παρέχουμε Τεχνικές Μεταφράσεις για: μηχανική, χημεία, υδραυλική, ηλεκτρολογία, ακουστική, αρχιτεκτονική, ναυπηγική, τηλεμετρία, τηλεματική, φασματομετρία, πληροφορική, οδηγίες χρήσεως, τεχνικά εγχειρίδια πάσης φύσεως, διακηρύξεις, μελέτες, προδιαγραφές, τεχνικά πορίσματα και πραγματογνωμοσύνες, κατασκευαστικά, έργα ΟΣΕ)
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνικής μετάφρασης περισσότερο από 40 χρόνια και είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και EN ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.

Βρήκατε τη Μετάφραση που χρειάζεστε;

Information

Η  ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε όντας στην πρωτοπορία ξεχωρίζει ακόμη μια φορά καθώς είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.