Νομική Μετάφραση

Το μεταφραστικό μας γραφείο διατηρεί αυστηρά τα υψηλά πρότυπα στην μετάφραση νομικών αλλά και δικαστικών εγγράφων.
Image
Παρέχουμε Νομικές και δικαστικές μεταφράσεις για: (νομολογία, διατάγματα, συμβάσεις, συνθήκες, κανονισμοί, ΦΕΚ, συμβόλαια, καταστατικά, κοινοπρακτικά, πληρεξούσια, αποφάσεις δικαστηρίων, καταγγελίες, πρακτικά, Αστικό, Ποινικό, Εργατικό, Εμπορικό Δίκαιο)
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της Νομικής και Δικαστικής μετάφρασης περισσότερο από 40 χρόνια και είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και EN ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.

Βρήκατε τη Μετάφραση που χρειάζεστε;

Information

Η  ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε όντας στην πρωτοπορία ξεχωρίζει ακόμη μια φορά καθώς είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.