Μετάφραση Ιστοσελίδων

Το μεταφραστικό μας γραφείο διατηρεί αυστηρά τα υψηλά πρότυπα στην Μετάφραση προσαρμογής που αφορά μεταφράσεις ιστοσελίδων, πολυμέσων και άλλα.
Image
Παρέχουμε Μετάφραση προσαρμογής (Ελληνοποίησης) / localization για: (υλικό πολυμέσων, λογισμικό, ιστοσελίδων, ιστοτόπων)
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της μετάφρασης προσαρμογής περισσότερο από 40 χρόνια και είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και EN ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.

Βρήκατε τη Μετάφραση που χρειάζεστε;

Information

Η  ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε όντας στην πρωτοπορία ξεχωρίζει ακόμη μια φορά καθώς είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό την BUREAU VERITAS κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 15038:2006 για την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μέλος της Πανελληνίας Ενωσης Μεταφραστών από το 2010.